Ngoại thất toà nhà gắn liền và dẽ nhận biết các cột bê tông thẳng đặc trưng. Tương phản là màn nhôm phủ anodise bán trong suốt phủ xuống lối vào. Khu vực lối vào dành cho các chức năng công cộng như bàn đọc sách, uống cafe hay ăn uống. Vào ban ngày, mặt dựng bán mở tạo ảnh sáng tư nhiên sinh động bên trong, vào buổi tối rực sáng từ bên trong làm nổi bật cửa chính như mời gọi.