Chúng tôi bắt đầu bằng ý tưởng tạo hình góc cạnh xoắn ốc nhẹ hướng lên từ mặt đất bằng nhằm định hình mặt bằng tương quan khung trung, thay đổi nhận thức với mặt đất với kết cấu. Để thực hiện, những tấm nhôm đặc ốp theo kết cấu công trình.