Mặt dựng trang trí gấp kết hợp chạy dây đèn tạo không gian liên tục năng động phản chiếu sự nhôn nhịp của đường tàu, Màn hình LED lớn hướng vị trí trung tâm thu hút sự chú ý của xe cộ qua lại và đoàn tàu. Mặt dựng làm từ 2 lớp nhôm đột lỗ tạo bề mặt công nghiệp tương phản với nội thất hoàn thiện tự nhiên tạo sự hoà trộn bề mặt tấm đột lỗ gấp và hoàn thiện tự nhiên