Chúng tôi đã thử nhiều phương án hoa văn lớp bao che để tạo ấn tượng khác lạ với các công trình xung quanh và với khách tham quan.

Phương án được chọn bao bọc toà nhà bằng hệ 2 lớp đột lỗ Polka được gọi là “Moire Mask”. Khi khách tham quan hay bộ hành đi qua toà nhà, lỗ đột mở tạo các hiệu ứng khác nhau. Chiều sâu của toà nhà được cảm nhận qua thay đổi ánh sáng trong ngày, toà nhà hoà trộn ánh sáng khi trời tối với ánh sáng bên trong.