Thiết kế mặt dựng này là sự kết hợp thành công giữa A+Architecture, và Hervé di Rosa một nghệ sỹ từ Sète sử dụng chủ đề tầng đáy đại dương một cách tinh quái để thiết kế 2.900m2 khắc mắt lưới thép bao phủ hai khối nhà giữa, đất, biển và bầu trời gợi nhớ những con sóng biển Địa trung hải”