Phần vỏ bọc bên ngoài tạo không gian lớn hơn chuyển hoá khu trung tâm sinh viên của cơ sở Joondalup cũng như tạo gắn kết phong phú với sự nối tiếp và biểu tượng của văn hoá địa phương Noogar của khu vực.

Thành phần chính của mặt dựng là các tấm mạng đục lỗ mà kim loại vàng bao bọc 3 tầng toà nhà, ánh thuỷ tinh trên bề mặt mặt dựng và thiết kế dạng hoa văn thảm xuyên Carnaby’s Cockatoo suốt toà nhà.