Thiết kế. mặt dựng tập trung ở mặt Đông Bắc là cửa chính toà nhà. Hệ mặt dựng 2 lớp gồm hệ khung thép kính và lớp ngoài là các tấm đột lỗ dải xéo trên khung thép. Lớp mặt dựng bên ngoài cách xa lớp bên trong tạo không gian đệm bên ngoài, tạo ra hành lang xung quanh toà nhà. Các tấm mặt dựng đột lỗ đặt chếch xéo tạo hình cho mặt dựng công trình