Các tấm mặt dựng đục lỗ nổi bật ban tốt và rực sáng từ bên trong tạo một hình ảnh hoàn hảo. Sự nhận diện này nhằm dễ nhận biết M17 dựa trên sắp xếp đồ hoạ giản đơn và kết hợp với các ký tự tiếng Ucraina.