Toàn bộ cấu trúc bao che bởi tấm nhôm đục chạm phủ anodize nhằm sinh động mặt dựng toà nhà và tạo các chấm đốm sáng bên trong và thay đổi trong ngày.