Không gian mở phòng khách kết nối không gian phương đứng với phòng ngủ của anh trai, kết nối với mái hiên khu vườn được che sau thanh mặt dựng, khi nắng chiếu tạo bóng đổ đặc trưng, khi áng nắng thay đổi trong ngày phản chiếu chuyển động mặt nước hồ bơi lên tường.