Tập trung vào đô thị và cảnh quan (vườn, cây tùng lớn, đóng xỉ), mặt dựng trở thành cái cớ để mở tầm nhìn và đón nhận ánh sáng tự nhiên. Sử dụng nhôm đùn cho mặt dựng tạo sự hiện đại cho khối toà nhà bằng ánh sáng, màu sắc và mức độ cảm thụ.