Tấm kim lạo đục lỗ che, tạo bóng đổ và gia tăng trải nghiệm chuyển động xuyên suốt văn phòng khoa. Vào buổi tối, hiệu ứng của các đèn lồng là trọng tâm của hoa tiết tấm đục lỗ, còn các phần bỏ trống cho thấy các hoạt động của lối đi bộ. Bằng cách khuyến khích tầm nhìn ở các điểm thuận lợi, kiến trúc sư thụ động biện pháp an ninh.