Hình dáng khách sạn này cố phá vỡ nguyên tác kiến trúc: nó mỏng và có bốn bề mặt dựng mở do các khoảng lủi bên hông; phần lớn của mặt dựng trang trí bị đảy vô trong tạo hệ mặt dựng 2 lớp kính và kim loại, phần chính mặt dựng trang trí phản ánh cuộc sống đô thị và khoảng vươn 1.5m cho phép.