Hình ảnh mặt dựng được thể hiện trừu tượng màn hình thông tin điện tử ở các nhà ga và vào buổi tối.

Hình ảnh ánh đèn rực sáng đô thị tạo hiệu ứng vào buổi tối. Tấm mặt dựng đục lỗ hắt ánh sáng bên trong nhà xe nhưng cũng cản tầm nhìn vào kết cấu và nhà xe từ bên ngoài.

Từ bên ngoài, không có ranh giới giữ khu nhà xe và khu văn phòng. CÁch chọn tông màu trắng cho mặt dựng tạo tương phản với phần đục lỗ và hiệu ứng thj giác vào ban ngày.

Vào ban chiều và tối, thiết kế mặt dựng tạo hiệu ứng đối lập, mặt dựng trở nên tối và được hắt sáng từ bên trong qua lỗ đục như vật trang trí ánh sáng.