Giải pháp không gian của công trình được định hình bởi mặt bằng dải đất nhỏ, hiện diện như tượng đài kiến trúc thời điểm cuối thế kỷ 19 và các công trình xung quanh.