The Arizona Center Retail Transformation tạo ra mô hình mới cho văn phòng, bán lẻ và giải trí mà không thể thay đâu ở Phoenix, tượng trưng cho kỷ nguyên mới cho lịch sử của thành phố trẻ. Sự cải tạo tập trung vào đưa phát triển nội tâm ra sôi động, trải nghiệm hướng ngoại kết nối với tấm áo đô thị hiện tại thông qua thiết kế các chi tiết cổng, điểm nhận dạng đồ hoạ và ý đồ chiến lược thông suốt qua cách tạo mái hiên đón chào sử dụng các tấm kim loại đục lỗ.